Anestesisjuksköterska.se

Oberoende webbplats för anestesisjuksköterskor


Sen vår uppstart av siten anestesisjuksköterska.se har vi snart haft drygt 135.000 besök.! Idag har vi ca 2500 besök i månaden och drygt 500 i veckan, det är vi glada för! På vår facebooksida är det mer 500 som gillar oss - Roligt!


-Passa på att kika in i Anesthesiology News skrift i "Airway Management"Fördelar för såväl patienter som personal gör att intravenös anestesi är en narkosmetod som blir allt vanligare. Fram till nu har utrustningarna mest bestått av sjukhusens "hembyggen".Nya länkar i Anestesiologiska länkbiblioteket

Passa på att kika in!

WORLD CONGRESS OF NURSE ANESTHETISTS 2018 i Budapest 18-20juni! Klicka här!


EUROANESTHESIA 2017 i Geneve 3-5 juni! Klicka här!


ANIVA KONGRESS 2017! Klicka här!


Vill du läsa mer om anestesiapparater? Klicka här!


Vill du läsa mer om anestesins utveckling i Sverige? Klicka här!Anestesikliniker i Sverige Klicka här! 

Läkemedelsnyheter

 

Läs mer om... 

2014.03.07. Ketanest registrerades 2013.08.01 av Pfizer. Det finns inga eller endast små skillnader i de farmakokinetiska egenskaperna hos esketaminhydroklorid (Ketanest) och racemiskt (±)-ketaminhydroklorid (Ketalar). Man kan dock dra paralleller till farmakokinetiken hos racemiskt ketaminhydroklorid skriver FASS. Läs mer på FASS här.

Ketanest

 

HYPOTERMI Svensk sjukvårdspersonals kunskaper om hypotermi, dess uppkomst och behandling behöver förbättras.Läs mer på Socialstyrelsen här.

Hypotermi

Nordisk Barnanestesikurs genomförs nästa gång 2017. För anestesiläkare och anestesisjuksköterskor
Gå till Nordisk barnanestesikurs och läs mer!

 

TNCC Trauma Nurse Core Course. När går kurserna? Gå till Riksföreningen för trauma och läs mer!

 

Rikssjukvård för brännskador. Vilka patienter uppfyller kraven för att kunna remitteras till rikssjukvård? Läs mer här

 

 

 

 

 
 

Universitetsstudier 2016

 

Produktnyheter

Universitet och högskola. Sista dag för ansökan var den 15 april. Läs mer här.

 

 

 

Yrket

  3m™ SpotOn™ är ett noninvasivt system från 3M som kontinuerligt mäter patienttemperaturen med en engångssensorprobe. Gå direkt till 3M för att läsa mer!

 

3M SpotOn

 

Ny bok om lokalanestesi och smärta från Studentlitteratur. Boken ger ökad kunskap om olika smärttillstånd och om de fysiologiska mekanismer som styr hur smärta upplevs samt om vikten av att alltid försöka blockera smärta. Boken kostar 270 SEK skriver Studentlitteratur. Gå direkt till Studentlitteratur.se för att läsa mer om boken!

 

Lokalanestesi och smärta

 

Ny intraosseös infart för sternumapplikation. Infiniti Medical marknadsför den nya FAST1, First Access for shock and trauma. Gå direkt till Infiniti Medical för att läsa mer om den nya infarten.!

F.A.S.T.1

 

Fixa benbrottet med ett plåster.Inom en snar framtid är det inte bara skrubbsår som ska kunna plåstras om. Forskare vid KTH har utvecklat en ny metod för att hålla ihop skelettet vid benbrott. Källa: Newsdesk. Läs mer här

 

 

Sjuksköterskornas uppfinning har gjort ambulanstransporten mer säker.Tre sjuksköterskor har uppfunnit en mobil ställning för medicinteknisk utrustning som kan vara livsavgörande vid ambulanstransporter av intensivvårdspatienter. Deras ”sidepack” kan minska transporttiden med upp till ett par timmar. Källa: Vårdfokus.Läs mer!

 

 

 
NARKOSWEBBEN

RSS NYHETER

VETENSKAP

Länkar vidare till iAnestesi.se

SUGEN PÅ NYTT JOBB?

Anestesisjuksköterska.se