Anestesisjuksköterska.se

Oberoende webbplats för anestesisjuksköterskor


Sen vår uppstart av siten anestesisjuksköterska.se har vi snart haft drygt 135.000 besök.! Idag har vi ca 2500 besök i månaden och drygt 500 i veckan, det är vi glada för! På vår facebooksida är det mer 500 som gillar oss - Roligt!

Gå in och läs de senaste nyheterna!".Nya länkar i Anestesiologiska länkbiblioteket

Passa på att kika in!

GÅ DIREKT TILL VÅRT NYHETSFLÖDE! Klicka här!

WORLD CONGRESS OF NURSE ANESTHETISTS 2018 i Budapest 18-20juni! Klicka här!


EUROANESTHESIA 2018 i Köpenhamn! Klicka här!


ANIVA VÅRKONGRESS 2018 i Visby! Klicka här!


Vill du läsa mer om anestesiapparater? Klicka här!


Vill du läsa mer om anestesins utveckling i Sverige? Klicka här!Anestesikliniker i Sverige Klicka här! 

Läkemedelsnyheter

 

Läs mer om... 

2014.03.07. Ketanest registrerades 2013.08.01 av Pfizer. Det finns inga eller endast små skillnader i de farmakokinetiska egenskaperna hos esketaminhydroklorid (Ketanest) och racemiskt (±)-ketaminhydroklorid (Ketalar). Man kan dock dra paralleller till farmakokinetiken hos racemiskt ketaminhydroklorid skriver FASS. Läs mer på FASS här.

Ketanest

 

BARNANESTESI Läs mer om barnanestesi på narkosguiden.se här.

HYPOTERMI Svensk sjukvårdspersonals kunskaper om hypotermi, dess uppkomst och behandling behöver förbättras.Läs mer på Socialstyrelsen här.

Hypotermi

Nordisk Barnanestesikurs genomförs nästa gång 2019. För anestesiläkare och anestesisjuksköterskor
Gå till Nordisk barnanestesikurs och läs mer!

 

TNCC Trauma Nurse Core Course. När går kurserna? Gå till Riksföreningen för trauma och läs mer!

 

Rikssjukvård för brännskador. Vilka patienter uppfyller kraven för att kunna remitteras till rikssjukvård? Läs mer här

 

 

 

 

 
 

Universitetsstudier 2018

 

Produktnyheter

Ansökan till sommarkurser 2018. Ansökan skall vara inne före 19 Februari. Läs mer här.

 

 

 

Yrket

To4scan

  Sun One™ SunOne från SunMed är ett komplett fiberoptiskt laryngoskopsystem för engångsbruk, vilket förhindrar risken för korskontaminering som vanligtvis är förknippad vid användning med återanvändbara blad och handtag. Varje SunOne komponent är steril och individuellt förpackad, klar för patientanvändning. Gå direkt till Sun One för att läsa mer!

 

Sun One

 

Ny bok om lokalanestesi och smärta från Studentlitteratur. Boken ger ökad kunskap om olika smärttillstånd och om de fysiologiska mekanismer som styr hur smärta upplevs samt om vikten av att alltid försöka blockera smärta. Boken kostar 270 SEK skriver Studentlitteratur. Gå direkt till Studentlitteratur.se för att läsa mer om boken!

 

Lokalanestesi och smärta

 

Ny intraosseös infart för sternumapplikation. Infiniti Medical marknadsför den nya FAST1, First Access for shock and trauma. Gå direkt till Infiniti Medical för att läsa mer om den nya infarten.!

F.A.S.T.1

 

Fixa benbrottet med ett plåster.Inom en snar framtid är det inte bara skrubbsår som ska kunna plåstras om. Forskare vid KTH har utvecklat en ny metod för att hålla ihop skelettet vid benbrott. Källa: Newsdesk. Läs mer här

 

 

Sjuksköterskornas uppfinning har gjort ambulanstransporten mer säker.Tre sjuksköterskor har uppfunnit en mobil ställning för medicinteknisk utrustning som kan vara livsavgörande vid ambulanstransporter av intensivvårdspatienter. Deras ”sidepack” kan minska transporttiden med upp till ett par timmar. Källa: Vårdfokus.Läs mer!

 

 

 
NARKOSWEBBEN

RSS NYHETER

VETENSKAP

Länkar vidare till iAnestesi.se

SUGEN PÅ NYTT JOBB?

Anestesisjuksköterska.se