TESTSIDA |

Oberoende webbplats för anestesisjuksköterskor

TESTSIDA

SENASTE NYTT

2012.08.13 Tolv narkossköterskor har sagt upp sig från Norrlands universitetssjukhus. Tidigare har 16 intensivvårdssjuksköterskor sagt upp sig eller begärt förflyttning från operationscentrum. I båda fallen är orsaken dålig arbetsmiljö och hög arbetsbelastning skriver vårdfokus. Läs mer här!

 

 

 

SENSASTE NYHETERNA

 

HÄR 

Nu finns kompetensbeskrivning för  specialistsjuksköterskor med inriktning mot intensivvård och mot anestesisjukvård. De är framtagna av Riksföreningen för anestesi och intensivvård i samarbete med Svensk sjuksköterskeförening. Ladda ned dem på: www.aniva.se

Larm fördröjde vård pga felprogrammering

Larm var felprogrammerat och sände hjärt-lungrädningsteamet till fel plats. Läs mer här.

 

 

  Rikssjukvård för brännskador

 

 

SENASTE NYHETERNA SENASTE JOBBEN
 

feed://www.anestesisjuksköterska.se/rss.xml" width="40" height="38" align="BOTTOM" />
Under konstruktion

 

 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse sed magna lectus, ac auctor dui. Duis malesuada rhoncus nulla sed pulvinar. In eu tortor dui. Ut a nibh mollis sapien placerat sagittis a sed sem.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse sed magna lectus, ac auctor dui. Duis malesuada rhoncus nulla sed pulvinar. In eu tortor dui. Ut a nibh mollis sapien placerat sagittis a sed sem.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse sed magna lectus, ac auctor dui. Duis malesuada rhoncus nulla sed pulvinar. In eu tortor dui. Ut a nibh mollis sapien placerat sagittis a sed sem.

##RSS=feed:http://www.workey.se/feeds/rss/2.0/med.anestesi/##
TESTSIDA |