Så ska operationsrum byggas för att hindra smittspridning |

Oberoende webbplats för anestesisjuksköterskor

Så ska operationsrum byggas för att hindra smittspridning

Det har kommit en ny standard för hur operationsrum ska byggas för att minimera spridningen av luftburna bakterier. Den samlade expertisen har tagit fram råd som kan användas vid nybyggnation och renoveringar. 

– Åtgärder för att förhindra luftburen smitta under operation har undersökts och diskuterats i över hundra år och det är många som har uppmärksammat behovet av en sammanfattning av hur dagens experter ser på problemet, säger Anna Hambraeus, tidigare överläkare i vårdhygien vid Akademiska sjukhuset i Uppsala och ordförande i SIS kommitté Renhet i operationsrum.

Frågan har blivit särskilt aktuell eftersom många sjukhus håller på med renoveringar och nybyggnation av operationsrum. Nu finns alltså en standard för hur man bygger för att förhindra smittspridning.

 

Läs mer på Vårdfokus här

17 sep 2012

Så ska operationsrum byggas för att hindra smittspridning |