All utrustning sammanbyggd ska ge bättre arbetsmiljö för narkospersonal |

Oberoende webbplats för anestesisjuksköterskor

All utrustning sammanbyggd ska ge bättre arbetsmiljö för narkospersonal

Fördelar för såväl patienter som personal gör att intravenös anestesi är en narkosmetod som blir allt vanligare. Fram till nu har utrustningarna mest bestått av sjukhusens "hembyggen". Men nu har företaget Aneo tagit ett helhetsgrepp och utvecklat en egen utrustning skriver dagens medicin.

/intravenos-anestesi.jpg 

Företaget Aneo från Märsta mellan Stockholm och Uppsala är uppbyggt kring en enda produktidé - en integrerad anestesiutrustning som är avsedd endast för intravenös anestesi, eller Tiva, Total intravenous anesthesia. Narkosdjupet ställs in med så kallad målstyrd anestesti, Target controlled infusion, och apparaten beräknar utifrån patientens vikt och ålder koncentration i blodet av narkosmedel. Intravenös anestesi är en narkosmetod som blir allt vanligare. På vissa sjukhus används metoden i upp till 20 procent av alla operationer. Det finns flera fördelar: Det är lättare att styra narkosdjupet med infusionspumpar, man slipper miljöproblemet med läckande narkosgas och patienterna mår bättre efter operationen eftersom narkosmedlet försvinner snabbare ur kroppen. - Vi använder så kallade ultrakortverkande narkosmedel, vilket innebär att de oftast går ur kroppen inom tio minuter efter att infusionspumparna stoppats. Det är inte ovanligt att patienterna vaknar på väg ut från operationssalen och kanske undrar om operationen gick bra, berättar Anders Hansson, narkossjuksköterska på operationskliniken vid Centrallasarettet i Västerås. Men trots att tekniken varit tillgänglig sedan slutet av 1980-talet har det inte funnits utrustning som är speciellt avsedd för metoden. Istället har sjukhusen byggt ihop egna utrustningar genom att kombinera infusionspumpar, för tillförsel av smärtstillande och narkosmedel, med sina gamla gasanestesiutrustningar. Resultatet har blivit hembyggen som visserligen fungerar men som inte är optimalt utformade för sitt ändamål. - Man måste kolla infusionspumparna och deras övervakning för sig och ventilatorn och mätdata från patienten för sig, i och med att utrustningen inte är samlad på ett ställe. Det blir svåröverskådligt för den som sköter narkosen. - Därför känns det givetvis tryggare att använda en utrustning som är speciellt konstruerad för Tiva, säger Anders Hansson. Aneos utrustning innehåller två programmerbara infusionspumpar, den ena för narkosmedel och den andra för smärtstillande. Apparaten innehåller även ventilator och övervakningsinstrument, dels för infusionspumparnas funktion, dels för patientens EKG och syremättnad. Den kliniska utvärderingen avslutades i våras, då utrustningen också presenterades på en anestesimässa i Glasgow. Till hösten kommer den att finnas ute på marknaden.

Läs dagens medicins artikel här

 

12 okt 2014

All utrustning sammanbyggd ska ge bättre arbetsmiljö för narkospersonal |