Anestesiologiskt länkbibliotek |

Oberoende webbplats för anestesisjuksköterskor

Anestesiologiskt länkbibliotek

Svensk medicinsk sökmotor (Svensk-medicin.se)

Användning av anestesigaser   (Arbetsmiljöverket) Ny länk

Anestesi vid kejsarsnitt (sfai.se)

Akutanestesi (sfai.se) 

Akuta svåra infektioner - Initial behandling (Läkemedelsverket.se)

Anafylaxi (Läkemedelsverket.se)

Anafylaktisk reaktion under anestesi (sfai.se) 

Anafylaxi hos barn (Internetmedicin.se)

Anafylaxi hos vuxna (Internetmedicin.se)

Anestesi - Generell (Internetmedicin.se)

Allvarlig blödning (sfai.se) 

Blodersättning i praktiken ( iAnestesi.se)

Blodgastolkning vid andningsproblem (Internetmedicin.se)

Brännskador - Remittera till rikssjukvård (Brannskador.se)

Brännskadevård vid katastrofläge - Triage (Liu.se

Chock (läkemedelsverket.se)

CVK, Central Ven Kateter (sfai.se)

Den akut medvetslöse patienten (läkemedelsverket.se) 

Den svåra luftvägen (sfai.se)

Drunkning (Internetmedicin.se)

Dykarsjuka (Internetmedicin.se)

EEG-baserad anestesidjups-monitorering vid kirurgi  (sbu.se) Ny länk

Fjärsingstick och andra giftiga fiskar

Förgiftningar - Antidotbehandling (Läkemedelsverket.se)

Glukokortikoidbehandling (Internetmedicin.se)

HLR (sfai.se)

Hypoxisk Ischemisk Hepatit (Internetmedicin.se)

Hypertoni - Malign  (Internetmedicin.se)

Hypotermi (Internetmedicin.se)

Hypotermi (trauma.se)

Hypotermi - Terapeutisk (Internetmedicin.se)

Höga andningshinder hos barn (Internetmedicin.se)

Höga andningshinder hos vuxna (Internetmedicin.se)

Intox - Akut omhändertagande (Internetmedicin.se)

Intox - Alkohol (Internetmedicin.se)

Intox - Dextropropoxifen (Internetmedicin.se)

Intox - Litium (Internetmedicin.se)

Intox - Paracetamol (Internetmedicin.se)

Intox - SSRI och antidepressiva preparat (Internetmedicin.se)

Intox - Missbruk, amfetamin (Internetmedicin.se)

Intox - Missbruk, cannabis (Internetmedicin.se)

Intox - Missbruk, ecstasy, partydroger (Internetmedicin.se)

Intox - Missbruk, flunitrazepham, rohypnol) (Internetmedicin.se)

Intox - Missbruk, GHB (Internetmedicin.se)

Intox - Missbruk, Heroin (Internetmedicin.se)

Intox - Missbruk, Kokain (Internetmedicin.se)

Kardiogen chock (Internetmedicin.se)

Kylskador (Internetmedicin.se)

Kylning vid hjärtstopp (sfai.se) 

Luftvägsalgoritmen (sfai.se)

Toxisk reaktion - Lokalbedövningsmedel (Internetmedicin.se)

Massiv ock kritisk blödning (iAnestesi.se)

Malign hypertermi (sfai.se) 

Multiorgansvikt (Internetmedicin.se)

Neuropatisk smärta (Internetmedicin.se)

Nutrition vid bukkirurgi (Internetmedicin.se)

Obstetrisk anestesi och intensivvård (Sfai.se) Ny länk

Organdonation (Internetmedicin.se)

Ormbett  (Internetmedicin.se)

TPN hos barn och ungdomar (Internetmedicin.se)

Perioperativt anestesiarbete (Sfai.se) Ny länk

Pneumoni associerad med ventilationsterapi (Internetmedicin.se)

Postoperativ smärtlindring (sfai.se)

Porfyri (sfai.se) 

Preoperativ fasta (sfai.se) 

Procedurrelaterad Propofolsedering (sfai.se) 

RSI utanför OP (Ullevål Universitetssjukhus, Oslo

Ryggbedövning och antikoagulantia (sfai.se)

Ryggbedövning vid vaginal förlossning (sfai.se) 

Sepsis och septisk chock (Internetmedicin.se)

Smärta, långvarig (Internetmedicin.se)

Smärtbehandling av barn (sfai.se) 

Smärtlindring, knä, höftplastik (Internetmedicin.se)

Traumamanual (Rikshospitalet - Danmark)

Vasoaktiva läkemedel (Internetmedicin.se)

Ventrikelsköljning (Internetmedicin.se)

Ultiva (Lio.se)

 

Länkar till kompendium

Anestesikompendium 

Lokal anestesi

Infiltrations och ytanestesi

 

Länkar till internationellt

Capnografi  (capnography.com)

 

Anestesiologiskt länkbibliotek |