Anestesisjuksköterska sökes till lätt traumagrupp vid Maliinsatsen - Försvarsmakten |

Oberoende webbplats för anestesisjuksköterskor

Anestesisjuksköterska sökes till lätt traumagrupp vid Maliinsatsen - Försvarsmakten

Försvarsmakten är ständigt beredd att hävda Sveriges territorium, genomföra internationella insatser, samt att stödja samhället vid större kriser. Ytterst är Försvarsmaktens uppgift att värna demokrati och mänskliga rättigheter.

Insats Mali 02, ur pressmeddelande 2014 Utrikesdepartementet/Försvarsdepartementet: Mandatet omfattar bland annat stabilisering av större tätbefolkade områden, skydd av civila och FN-personal och stöd för att skapa förutsättningar för humanitärt bistånd.

"Att bidra till FN-insatsen i Mali ligger i linje med Sveriges engagemang för fred och utveckling i Afrika. Insatsen är en del av ett samlat svenskt engagemang i Mali - med ett omfattande bilateralt bistånd, stort humanitärt stöd och medverkan i MINUSMA och EU:s militära utbildningsinsats EUTM Mali. Sverige har också ett egetintresse av att bidra till att bekämpa terrorism och att motverka organiserad brottslighet, inklusive människohandel, i området", säger utrikesminister Carl Bildt.


Om tjänsten
2.amfibiebataljonen stödjer K3 under insats Mali 02 och vi söker nu anestesisjuksköterska till Lätt traumagrupp.

Sjukvårdstjänsten i försvarsmakten innebär att möjlighet för avtransport av skadade till kvalificerade sjukvårdsinrättningar ibland kan dröja och du kan därför under enklare förhållanden vårda allvarligt skadade under en längre tid. Sjukvårdspersonalens utrustning och utbildning är anpassad för de självständiga samt speciella kraven som ställs för att arbeta i en insatsenhet.

De lätta traumagrupperna har förmåga att stödja alla typer av enheter, och för sjukvårdspersonalen på 2.amfibiebataljonen finns därför ett mycket nära samarbete mellan kompanierna som möjliggöra att alla grupperna ges samma möjligheter till träning och utveckling oavsett kompanitillhörighet.

LÄTT TRAUMAGRUPP
Lätt traumagrupp har lätt utrustning, en hög rörlighet och kan gruppera på kort tid. Uppgiften är att stabilisera skadade soldater inför avtransport. Arbetet sker nära skadeplatsen och under mycket fältmässiga förhållanden. Det ställer stora krav på förutom den egna yrkesfärdigheten även på soldatfärdighet och förmåga att ta hand om sig själv och sin utrustning under primitiva förhållanden. Uppgifterna skall kunna lösas i alla typer av terräng och under dygnets alla timmar. En lätt traumagrupp skall kunna förflytta sig på samma sätt som övriga patruller.

MILITÄRA FÄRDIGHETER
Inom ramen för anställningen kommer du att träna tillsammans med din grupp för att kunna lösa era uppgifter kopplat till sjukvårdstjänsten. Utöver det kommer stor vikt läggas vid att öka och vidmakthålla dina militära färdigheter så att du känner dig förberedd och trygg att lösa uppgift tillsammans med förbandet i olika konfliktnivåer och olika miljöer, alla tider på dygnet.

TJÄNSTENS OMFATTNING
Vi ser gärna att du kan delta i hela insatsutbildningen som börjar 2015 vecka 5 och pågår till slutet av maj. Insatsen pågår i 6 månader, men vi ser eventuellt att vi kan ha två team som delar på tjänstgöringsperioden dvs 3 månaders internationell insats. Vid intresse kan det finnas möjlighet till fortsatt tjänstgöring på deltid vid 2.amfibiebataljonen.

Krav & Meriter
KRAV
Godkänd GMU eller godkänd värnplikt
God fysisk förmåga
B-körkort
God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska och engelska
Legitimerad sjuksköterska med specialistutbildning inom anestesi. Kunskaperna skall vara aktuella
Minst två års erfarenhet av arbete inom specialiteten
Kännedom om grundläggande principer för vårdhygien
Genomförd A-HLR-utbildning
Erfarenhet från prehospitalt arbete

MERITERANDE

Utbildning i traumaomhändertagande motsvarande PHTLS, TNCC etc.
Utlandstjänstgöring med goda betyg
Uppnår fysisk standard enligt ”Regler FM Fysiska standard” för Amfibiesoldat
Kunskaper i franska språket
Ansökan
För att se fullständig annons och ansöka gå in på FÖRSVARSMAKTENS HEMSIDA

Urval kommer att ske löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen 2014-12-30


Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 19§ i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer nationell och internationell arbetsskyldighet. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Varaktighet/Arbetstid

 

 

Heltid, tidsbegränsad. Ev möjlighet till fortsatt deltidstjänstgöring. Ej specificerat

Lön

 

enl avtal

Ansökan

Sista ansökningsdag: 2014-12-30

 

 

Ansök via extern webbplats

 

 

 

Arbetsgivare

Försvarsmakten

Postadress

Försvarsmakten
AMF1/2.AMFBAT/S1 Hårsfjärden
13061 13061

Besöksadress

AMF1/2.AMFBAT/S1 Hårsfjärden

 

Telefon och webbplatsHemsida

24 nov 2014

Anestesisjuksköterska sökes till lätt traumagrupp vid Maliinsatsen - Försvarsmakten |