Anestesisjuksköterskor lämnar Danderyds sjukhus |

Oberoende webbplats för anestesisjuksköterskor

Anestesisjuksköterskor lämnar Danderyds sjukhus

 

Omkring 25 har slutat sedan årsskiftet. I grunden finns missnöje med lönerna och med en extra lönesatsning som räckte till för få.

 

Fördelningen av pengarna som Stockholms landsting i år satsade extra på specialistsjuksköterskornas löner har bidragit till oron och rörligheten. De skulle fördelas enligt lönekriterierna och ge minst 1 500 kronor mer, vilket innebar att långt ifrån alla fick kunde få del av satsningen.

 

– Fördelningen av de extra lönepengarna har skapat frustration och upplevs som orättvis för dem som inte fått något, säger Margareta Sjögren, anestesisjuksköterska på kliniken och förtroendevald för Vårdförbundet.

 

 

Gör ett bra jobb

 

Hon menar också att vissa som valt att sluta hamnat i "hängmattan". De har börjat med låg lön som nya och oerfarna och sedan jobbat ett par år.

 

– Nu har de fått erfarenhet, gör ett jättebra jobb, men tycker inte att löneutvecklingen följt deras kompetens, säger hon.

 

Verksamhetschefen Eva Oddby håller med om att tappet av anestesisjuksköterskor främst beror på missnöje med lönerna, vilket framkommit i avslutningssamtalen.

 

– Sedan har BB Sophia öppnat och hälften av dem som slutat har börjat där. En av mina chefssjuksköterskor gick dit som vårdchef, så det är en förklaring till att många slutat och då blir det oro i lägret. Men en hel del har gått till andra privata vårdgivare, säger hon.

 

Följer lönekriterierna

 

Hennes bild är också att fördelningen av landstingets extrasatsning skapat oro och bidragit till rörligheten. Någonstans mellan varannan och var tredje har fått minst 1 500 kronor. I grunden tycker hon att satsningen är bra. 

 

– Det måste synas i plånboken att man är en duktig medarbetare som bidrar till verksamheten och utvecklar den. Politikerna vill att det ska bli en lönespridning, men alla vill förstås ta del av mer pengar.

 

Blir man inte känslomässigt påverkad också av att inte bli utvald?

 

– Absolut.

 

Högt arbetstempo

 

Personal på anestesikliniken vittnar också om ett högt tempo och "produktionshets", något som förvärras när många slutar och nya ska skolas in. Men det förnekas av Eva Oddby.

 

– Tvärtom har vi haft färre patienter på sjukhuset i år, jämfört med förra året. Vi är inte heller färre i personalen. Men det är klart att vi måste vara effektiva, det gäller alla sjukhus, säger Eva Oddby.

 

Danderyds sjukhus har förlorat omkring 25 av 70 anestesisjuksköterskor. Nu har lika många, både nyutexaminerade och erfarna, rekryterats skriver Vårdfokus.se

 

10 jul 2014

Anestesisjuksköterskor lämnar Danderyds sjukhus |