Anestesiologisk appguide |

Oberoende webbplats för anestesisjuksköterskor

Anestesiologisk appguide


Det finns många olika appar med anestesiologisk inriktning på marknaden för iPhone eller androidtelefoner.  Några av dem är helt gratis, här kan du läsa mer om dem på vår appguide.
 

icon-rku.jpg

RKU Compact

RKU Compact "är en handledning om perifer regional anastesi. Den utvecklades i samarbete med Anestesin, intensivvården och smärtbehandlingen vid Ulm Rehabilitation Hospital (RKU)


pediatric-anesthesia.png 

Peds Anesthesia

 
 

Peds Anesthesia är en app för anestesipersonal som söver pediatriska patienter, men kanske inte hela tiden. Det ger användaren möjlighet att anpassa bedövningsmedel baserad på patientens individuella demografi. Appen släpptes 8:e september, 2010. Upptar 0,5 MB. Kompatibel med iPhone, iPod Touch och iPad. Kräver iOS 3.0 eller senare.


pedi-safe-medications.png 

Pedi Safe Medications - Android


 

Barn och vuxen baserade doser utifrån vikt. Val av utrustning och storlek på tub. Normala vitalparametrar för barn, akutmediciner och mycket mer. Släpptes 9 augusti 2010. 0.986288 MB. För Android.

anesthesia-central-icon.png 

Anesthesia Central

 

En omfattande samling av sjukdomar, läkemedel, tester, förfaranden och litteratur, idealisk för behandling av patienter före, under och efter operation. Anesthesia Central är organiserad i ett snabbt-läs-format så att du snabbt kan hitta svar. Utgåvan släpptes December 24, 2009. 1,2 MB. Är Kompatibel med iPhone, iPod Touch och iPad. Kräver iOS 3.0 eller senare. ÄR GRATIS 

 

anesthesiaicuinfusion.jpgAnesthesia ICU Infusion - BlackBerry


Det här programmet beräknar infusionshastigheterna för 47 anestesiläkemedel 
släpptes 21 juli, 2010. 24 KB. Kompatibel med alla BlackBerry-enheter. Kräver 4.2.0 eller högre.

 


 

 

 

anesthesiology-board-prep.pngAnesthesia (Vol 1): PhysicianBoardReview Q and A

 

Förbered dig eller testa dina kunskaper i anestesi med PhysicianBoardReview serien. Släpptes 13 November , 2009. 0,8 MB. Kompatibel med iPhone, iPod Touch och iPad. Kräver iOS 3.0 eller senare. 

 

 

 

anesthesiology-calc.pngAnesthesiology Calc

 

Inkluderar beräkningar för: Apache II, bikarbonat underskott, BMI, yta, vikt,  Hjärtminutvolym, kardiell risk, GFR, Glasgow Coma Scale, IV dos, iv infusionshastighet; medelartärtryck, Opioid konvertering. Släpptes 18 augusti 2010. 0,9 MB. Kompatibel med iPhone, iPod Touch och iPad. Kräver iOS 3.0 eller senare.

 

 

physician-board-review.jpgAnesthesia (Vol 2): PhysicianBoardReview Q and A

Mer i anestesi serien. Denna version innehåller korrigeringar för iPad / iPhone-versioner. Släpptes 22 Maj 2010. 0,8 MB. Kompatibel med iPhone, iPod Touch och iPad. Kräver iOS 3.0 eller senare.

 

 

anestassist.pngAnestAssist PK/PD

AnestAssist PK / PD är ett pedagogiskt verktyg som används för att förstå och visualisera farmakokinetik, farmakodynamik och interaktioner presenteras för de vanligaste anestesiläkemedlen. Släpptes 6 Augusti 2009. 1,1 MB. Kompatibel med iPhone, iPod Touch och iPad. Kräver iOS 3.0 eller senare.

 

 

safety-checklist.jpgSafety Checklist – BlackBerry

 

 

Safety Checklist är ett program som kan bidra till att minska postoperativa komplikationer med hjälp av en 19-stegs säkerhetschecklista (Surgical Safety Checklist) innan någon operativ åtgärd påbörjas. 
Släpptes 18 februari, 2010. 73 KB. Kompatibel med BlackBerry. Kräver 4.5.0 eller högre. 

 

 

 

 

Anestesiologisk appguide |