Avled under narkos |

Oberoende webbplats för anestesisjuksköterskor

Avled under narkos

UMEÅ En kvinna avled efter att ha fått en reaktion under narkosen på Norrlands universitetssjukhus. Flera brister har konstaterats.

Socialstyrelsen konstaterar flera brister efter en händelse på operationscentrum vid Norrland universitetssjukhus där en kvinna dog i juni 2010. Dödsorsaken har i efterhand inte kunnat fastställas. Bland annat på grund av att när patienten dödförklarats togs all medicinteksnisk utrustning bort från patienten. Övervakningsapparaturens minnesfunktion raderades och salen städades.  Orsakssambandet kunde därför inte utredas  i efterhand.
Vårdgivaren har i sin utredning bland annat kommit fram till att hög arbetsbelastning, då två stora operationer skedde samtidigt, gjorde att man missade ”hårfina” varningssignaler.

 

Läs mer på VK

20 aug 2012

Avled under narkos |