Blodet |

Oberoende webbplats för anestesisjuksköterskor

Blodet

Instuderingsfrågor med tänkbara svar

Vad är blodets funktion?  

 • Transport av näringsämnen till och från cellen ex syrgas, koldioxid, hormoner, värme från muskler.

Hur är blodet komponerat?  

 • Ca 5 liter i kroppen. 7-8 ml/kg. I en skiktning ska vara = röda blodkroppar 45%, plasma 55%, resten buffy coat = vita blodkroppar + trombocyter ( blodplättar )

Varifrån kommer blodcellerna? 

 • Från stamceller och röd benmärg.

Vad är erythrocytens funktion? 

 • Att transportera syrgas med hjälp av hemeoglobinämnet. Fyra grupper, en grupp är järn där syret binder. Varje hemoglobin kan binda fyra syrgasmolekyler. Detta kallas syrgasmättnad och ligger normalt på ca 97-98%, dvs vanligast är att fyra O2 bundet till järn ( HB ) Poxmätare mäter syrgasmättnad. När syrgasmolekylen är mättad är molekylen röd. När molekylen inte är mättad blir molekylen blå. Det är syrgasbrist när man får en blå färg och detta kallas cyanos. 

Hur bildas erythrocyter? 

 • Under utveckling försvinner organellerna och kärnan vilket gör att den inte kan dela sig och inte egentligen kan kallas cell utan kallas blodkropp. Den är formbar och ca 7,5 mikromillimeter lång. På ytan finns glukoproteiner.

Hur kan EPO ( erythropoetin ) bidra till bättre syreupptag? 

 • För lite syre – erythropoietin frisätts från njurar – går till blodbanan – röd benmärg bildar mer erythrocyter  – vilket ger högre syrgasbärarkapacitet. EPO finns framställt syntetiskt.

Hur ser erythrocytens livscykel ut? 

 • De lever i ca 120 dagar, bryts sedan ner av makrofager i mjälte och lever för att återanvändas.


Vilka är leukocyters generella funktion? 

De ska försvara oss mot angrepp. Vid angrepp släpper benmärgen ut fler blodkroppar. Vita blodkroppar använder blodbanan som transportsystem. ( Positiv kemotaxis ) Diapedes: Vit blodkropp skickar ut en liten del av sig i taget till vävnaden eftersom den är för stor för att direkt gå igenom blodbanan. Amöboida rörelser. 

Det finns 5 olika typer leukocyter som delas upp i:

Granulocyter ( som innehåller korn som innehåller ämnen ) – Neutrofila, eosinofila, basofila.

Agrunocyter ( innehåller ej korn ) – Monocyter, lymfocyter.

Vad är funktionen hos varje enskild leukocyttyp?

Granulocytgruppen:

 • Neutrofila – Tar hand om bakterier, kroppens ”bakteriemördare” Fagocyterar, när de är fulla så dör de.
 • Eosinofila – Släpper ut sitt ämne på maskar.
 • Basofila – Innehåller heparin som gör att blodet inte koagulerar lika lätt. Innehåller också histamin som gör att blodkärl vidgas. Cellen liknar mastcellen.

Agrunocytgruppen:

 • Monocyter – Går via blodet ut i vävnaden och blir makrofag i vävnader. Kan fagocytera döda celler och bakterier. ( Neutrofila klarar bara bakterier )
 • LymfocyterT-lymfocyter mognar i brässen ( tymus ) därav sitt namn. De är bra på virus och kan ta kål på cancer. Kan stöta bort organ vid transplantation. B-lymfocyter har fått sitt namn för att de mognar i benmärgen. De blir plasmaceller i benmärgen som producerar antikroppar.

Plasma – 55% av blodets innehåll. Består till ca 92% av vatten. Proteiner som finns: albumin ( vanligast ) globulin och fibrinogen. Albumin har betydelse för blodets kolloidosmotiska tryck, vilket betyder att proteiner håller kvar vätska i blodbanan. 

Förklara i steg hur kroppen stoppar en blödning med hemostas.

 • Hemostas – stopp av blödning ( system i kroppen )

Tre steg:

 1. Vasokonstriktion
 2. Trombocytplugg
 3. Koagulation

Vad händer vid varje steg?

 1. Kärlet drar ihop sig av det sypatiska nervsystemets reaktion.
 2. Trombocyter fäster mot kollagentrådkanter och blir klibbiga och sväller. Detta ger ett tillfälligt stopp.
 3. Det finns koagulationsfaktorer ( skäl att börja ). För att de ska kunna bildas behövs K-vitamin. Calcium är en koagulationsfaktor. ( se bild 539 el 40 ) Sista delen av koagulationen.

Hur funkar koagulation detaljerat?

 • Vid blödning startar en aktivator ( protrobmin ) i blodet – som blir trombin – trombin bryter ner fibrinogen i blodet – som blir fibrintrådar – celler fastnar i trådarna – ger ett koagel ( fibrin clot ) En tromb kan byggas upp.  Om den lossnar kallas det för emboli, tex i lungorna.

Hur fungerar fibrinolyssystemet detaljerat?

 • Fibrinolyssystemet löser upp fibrinogenet och funkar efter ungefär samma princip som koagulationssystemet: Plasminogenaktivator – plasminogen – plasmin – fibrintrådar bryts ner. Fibrinolytiska läkemedel används för att lösa emboli.

Beskriv hur AB0-systemet fungerar

 • Om man har antigen A så har man blodgrupp A. Har man antigen B så har man blodgrupp B. Vissa har både antigen A och B, då har de blodgrupp AB. Vi bildar antikroppar mot de antigener vi inte har. ( Bild 542 )

Antigen                  Antikropp                  Kan få blod

A                  B                  A,0
B                  A                  B,0
AB                  Bildar ej                  A,B,AB,0
0                  A,B                  0


Hur kan man ge blod efter det systemet? 

 • Alla kan få 0-blod men man ska hålla sig till rätt blodgrupp ändå. 0 är universalgivare. Om man får fel blod blir det agglutination, dvs blodet klumpar ihop sig.

Hur klassificeras RH-blodgrupper?

 • D-antigen kallas även RH-faktor. Om man har D-antigen så är man RH+. Om inte så är man RH-. Ca 85% har D-antigen. Om person med RH- får RH+ blod så bildas antikroppar. RH+ kan få RH-blod.
 • Vid förlossning kan barnets blod gå över till mamman. Är mamman RH- och barnet RH+ bildar mamman antigener som kan ge effekter vid nästa barns förlossning.


 

Blodet |