Nyheter |

Oberoende webbplats för anestesisjuksköterskor

Nyheter

Sjuksköterskan Susan Lindberg initierade ett nytt arbetssätt för autistiska barn som ska sövas.

16 apr 2014

/image.jpg

Foto: dagensmedicin.se

På anestesi- och operationsenheten på Skaraborgs sjukhus i Skövde följde man tidigare det traditionella sättet inför alla operationer. Det innebar att barn som ska opereras enbart träffar narkossjuksköterskan precis innan de ska in på operation.
– För det mesta gick det bra. Men för barn som bar på dåliga erfarenheter från vården och för barn med autism gick det inte alltid lika bra, säger Susan Lindberg, anestesisjuksköterska på avdelningen.
Hon började läsa litteratur om barn med autism och i dag har hon utvecklat ett nytt arbetssätt.
När barn med autism, som utreds för autism eller som av olika skäl har ångest inför ingreppet de ska genomgå ska opereras kontaktas föräldrarna först av den narkossjuksköterska som söva dem.
– Vi frågar vilka speciella behov som barnet har och vad som krävs av oss i sjukvården för att allt ska fungera, berättar Susan Lindberg.
Barnet får också ett foto på sjuksköterskan hemskickat. Fem dagar innan operationen får barnet träffa narkossjuksköterskan som förbereder barnet inför ingreppet och visar operationssalen skriver dagens medicin. Läs mer på dagens medicin här.

Kommentera →

Personalkris på transplantation när koordinatorerna slutar

16 apr 2014

Sjuksköterskorna på donationsenheten vid Sahlgrenska körs i botten. Nu har den sista som stod ut också fått nog.

På donationsenheten vid Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg arbetar sex sjuksköterskor som transplantationskoordinatorer. På dessa tjänster har 13 personer sagt upp sig de senaste tre åren.

Konsekvenen har blivit konstant underbemanning med mycket hög arbetbelastning för att upprätthålla beredskap dygnet runt veckans alla dagar.

– Vi har en chef som inte har insikt och förståelse för verksamheten och den höga arbetsbelastningen, anser transplantationskoordinatorn Charlotte Lovén. Läs mer på Vårdfokus här.

Kommentera →

Splittring av kliniker stoppades

16 apr 2014

Ledningen för Skånes universitetssjukhus har backat från sitt förslag att skilja intensivvård från anestesi. Förslaget hade fått hård kritik från läkare och andra personalgrupper.

 

I den nuvarande organisationen finns det en gemensam klinik för intensivvård och anestesi/operation vid SUS i Lund, och en vid SUS i Malmö. Enligt sjukhusledningens förslag, som lades fram i november förra året, skulle båda dessa kliniker delas, så att intensivvård skulle skiljas från anestesi/operation.

Förslaget möttes med hård kritik från både läkare och andra personalgrupper (se LT 31 jan 2014). Man pekade bland annat på att dessa specialiteter behöver ett nära samarbete, och på att en delad klinik skulle göra det svårare att klara bemanning och jourer.
Sjukhusledningen tycks ha lyssnat på kritiken. I mitten av mars beslöt den att anestesi/operation och intensivvård ska fortsätta att höra ihop. Dessutom ska klinikerna i Malmö och Lund slås ihop till ett gemensamt verksamhetsområde.
– Vi är glada över att sjukhusledningen har backat från sitt förslag och lyssnat på kritiken, säger Malin Rundgren, biträdande överläkare och klinikombud vid intensivvård och anestesi i Lund.
– Jag vet inte vad som fick dem att ändra sig. Men det kan ha haft betydelse att vi lyfte fram de ekonomiska aspekterna. Deras förslag skulle bland annat nödvändiggöra nyanställningar av läkare. Det rimmar dåligt med de sparbeting vi arbetar under skriver läkartidningen.se.

Kommentera →

Alternativ till epidural

16 apr 2014

Det ultrakortverkande opioid­preparatet remifentanil är en alternativ smärtlindring för kvinnor som inte kan få epidural analgesi under förlossningen, visar en studie från Karolinska universitetssjukhuset. Elimineringen sker lika snabbt hos foster, nyfödda och vuxna. 
De 20 kvinnorna i studien hade fri tillgång till 50 procentig lustgas och remifentanil-OCA och kunde välja endera eller båda tillsammans. Trots hög självskattad smärta angav 18 av kvinnorna god eller mycket god smärtlindring. Inga negativa effekter noterades på barnets tillstånd eller förlossningsförloppet.


Läs mer här!

Kommentera →

Vaken patient vill
ha ögonkontakt

28 mar 2014

Att kunna se och möta anestesisjuksköterskans blick under operation gör att patienten känner sig tryggare. Sjuksköterskan Ann-Christin Karlsson har intervjuat nio personer mellan 52 och 85 år som har genomgått höft- eller knäplastikoperation och som innan ingreppet har fått spinal- och epidural­bedövning.Att inte ha full tillgång 
till sina bedövade kroppsdelar gör att det är viktigt för patienten att anestesisjuksköterskan finns i närheten. Närheten skapar möjlighet till ögonkontakt och kommunikation vilket gör att patientens välbefinnande ökar under operationen.


— Tryggheten är en stor del av välbefinnandet och att vända på huvudet och få möta anestesisjuksköterskans blick betyder mycket för känslan av bekräftelse och tillit. Det behövs inget prat — det är ögonkontakten som är viktig, säger Ann-Christin Karlsson.

Foto: Mostphotos

 

Kommentera →

Patienter och anställda exponerade för lustgas pga felkoppling sedan 2006

7 mar 2014

Den felkopplade gasen gick till kvinno och barncentrumet samt till neurocentret och upptäcktes i december i fjol efter rapporteringar om lågt tryck i flera av sjukhusets faciliteter. Först i juni 2013 blev det helt klart att felet uppstod i en felkoppling vid värmecentralen på neurocentret vid S:t Olavs Sjukhus i Norge.

– Beklagligt

Felkopplingen uppstod i samband med nybyggnationen av neurocentret 2006. Sjukhusdirektör Nils Kvernmo, menar att det är beklagligt att det  upptäcktes 7 år senare rapporterar nrk.no

Läs mer på NRK här!

 

 

Kommentera →

Narkosens djup betydelsefull för återhämtningen

23 feb 2014

Örebro: Att mäta hur djupt nedsövda patienter är i samband med operationer med EEG-baserad teknik ger snabbare rehabilitering för patienterna och minskad risk för olika komplikationer efter operationer. Men narkospersonalen måste öka intresset för det här. Det skriver Pether Jildenstål i sin doktorsavhandling vid Örebro universitet och Universitetssjukhuset.

/peter-jildenstahl.jpg

– Genom att mäta elektriska signaler i hjärnan (EEG) kan man få en bild av hur djup narkosen är och det har stor betydelse för vården under själva operationen men också hur patienten återhämtar sig efteråt, säger Pether Jildenstål.

Han har i avhandlingen Influence of depth of Anesthesia on postoperative cognitive dysfunction (POCD) and inflammatory markers funnit att jämfört med traditionell anestesiövervakning, så går det åt mindre narkosläkemedel, mindre smärtstillande medel och återhämtningen direkt efter operationen går bättre. Dessutom visar det sig att den kognitiva nedsättningen, alltså medvetandegraden, hos patienterna är högre ett dygn efter operationen.

Läs mer här på Örebro Universitets hemsida.

Kontakt: Pether Jildenstål, tel: 019-6020305, e-post: pether.jildenstal@orebroll.se

 

Kommentera →

Biologiskt plåster hindrar sammanväxning efter operation

13 jan 2014

– Det fungerar som ett invärtes biologiskt plåster som bryts ned inom fyra veckor, säger docent Bobby Tingstedt, kirurg och en av forskarna vid Lunds universitet som står bakom preparatet.

Det innehåller två olika slags polypeptider som tillsammans bildar en biofilm som fäster på skadade ytor i bukhinnan

– Det påverkar inte läkningsprocessen, men förhindrar att tarmar fastnar i varandra eller på bukväggen under läkningen, säger Bobby Tingstedt i en intervju på Lunds universitets hemsida.

 

Läs mer på Vårdfokus här

Kommentera →

Strömstötar som tidig behandling kan öka överlevnaden vid bukspottkörtelcacancer

7 jan 2014

Tumörer i eller runt bukspottkörteln är ofta omöjliga att operera. Som första center i norra Europa införde Akademiska sjukhuset hösten 2011 en ny behandling med elektriska

strömstötar, IRE. Hittills har ett tjugotal patienter fått strömbehandling utan allvarliga komplikationer, förutom en patient som fått en allvarlig blödningskomplikation. Från hösten startar en ny forskningsstudie där behandlingen sätts in tidigare med målet att minska risken för spridning och återfall.   

– Utmaningen är att minska risken för återfall. Hittills har IRE använts efter att man bedömt att tumören inte kan tas bort och patienten redan fått cytostatika. Det händer att ett år
passerat efter diagnos vilket ökar risken för metastaser. Nu kommer behandlingen att
sättas in direkt, när vi bedömt att patienten inte kan opereras och cancerdiagnosen är fastställd. Precis som vid cancerkirurgiska operationer kommer patienterna att få cytostatika efteråt, säger kirurgen Britt-Marie Karlson.

Läs mer här

 

Kommentera →

Miljonanslag till forskning om njurskador vid blödningschock

13 dec 2013

Vid trauman och kirurgiska ingrepp kan blödningschock och kraftigt blodtrycksfall leda till akut njurskada. Forskare vid bland annat Akademiska sjukhuset/Uppsala universitet utvecklar nya sätt att minska njurarnas syrgaskonsumtion för att skydda organen i samband med operation. Studien finansieras med ett anslag på närmare fem miljoner från Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning.

– Jag är väldigt glad över det fyraåriga anslaget. Det är ett så kallat
etableringsanslag för yngre forskare som gör det möjligt att ta experimentell
forskning vidare till kliniska studier på patienter, förhoppningsvis under
2014, säger Michael Hultström, anestesi- och intensivvårdsläkare på Akademiska
sjukhuset och forskare vid institutionen för medicinsk cellbiologi, Uppsala
universitet.

Akut njurskada är en farlig komplikation vid blodtrycksfall i samband med
större blödningar exempelvis efter trauman och under större operationer. En
pågående experimentell studie syftar till att öka kunskapen om hur njurens
syrgaskonsumtion påverkar utvecklingen av njurskadan. Målet är att hitta sätt
att påverka återupptaget av salt och vatten för att minska syrgaskonsumtionen
och därmed skydda njurarna.

 

Läs mer på Mynewsdesk

Kommentera →

Vill att fler ska få betald specialistutbildning

19 apr 2013

Folkpartiet i Västra Götaland föreslår att regionen utökar sin satsning på betald specialistutbildning för sjuksköterskor så att alla i framtiden får sin utbildning betald.

Den röd-gröna majoriteten i Västra Götaland har budgeterat för att 60 sjuksköterskor varje år ska kunna specialistutbilda sig med lön. Modellen innebär att man arbetar halvtid och studerar på halvtid med full lön under två år. Läs mer på Vårdfokus

Kommentera →

Många väntar trots stor vilja att donera

5 okt 2012

75-80 procent av alla svenskar säger ja till att donera organ och vävnader för transplantation. Men i många fall är inte denna vilja diskuterad och känd när de anhöriga står inför det slutliga beslutet. Det är ett skäl till att många svårt sjuka får vänta alltför länge på det organ som är deras enda hopp att överleva. En del av dem väntar förgäves.

Läs mer här

 

Kommentera →

Hjärtklaffar opereras med hjälp av robot

27 sep 2012

Skånes universitetssjukhus i Lund har som första sjukhus i Sverige reparerat en hjärtklaff med assistens av robot.
-         Genom den nya metoden kan vi åtgärda mer komplicerade fall, förklarar klinikchefen och docenten Per Ola Kimblad, vid Kliniken för Thoraxkirurgi, anestesi och intensivvård. Vi är sedan tidigare den enda klinik i Sverige som rutinmässigt utför operationer på mitralisklaffen via titthålskirurgi. 

Så gjordes operationen
Vid operationen förs robotens armar in i patientens kropp via små hål. Kirurgen som gör operationen sitter vid en styrkonsol.
Den opererande kirurgens handrörelser översätts till mindre rörelser i robotens händer inuti i kroppen.
Operationen gjordes på grund av att patienten hade fel på hjärtklaffen mellan vänster förmak och kammare. Med denna skonsammare metod kortas vårdtiden, rehabiliteringen påskyndas, och man minskar risken för sårinfektion. 

Läs mer här

Kommentera →

Specialistutbildning bantas ner

24 sep 2012

Från och med nästa år minskar Uppsala universitet antalet platser på specialistsjuksköterskeutbildningen.

Anledningen är att det har varit svårt att fylla alla platserna, vilket bland annat beror på att Akademiska sjukhuset inte släppt sjuksköterskorna från sina arbetsplatser.

 – Naturligtvis beklagar vi det hela. Men vi har ställts inför ett tufft år 2013. Vi måste minska ner på antalet platser enligt beslut som kommer uppifrån från regering och rektor, säger Stellan Sandler som ansvarar för sjuksköterskeutbildningen på Uppsala universitet till Sveriges Radio Upplandsnytt.

 

Läs mer på Dagens sjuksköterska här

Kommentera →

Ny neurologavdelning invigdes på Karolinska

21 sep 2012

I dag invigdes en ny neurologavdelning på Karolinska universitetssjukhuset i Solna. Avdelningen ska hysa både akut- och intensivvård under samma tak.

 

Läs mer på Vårdfokus här

Kommentera →

← Äldre inlägg

Nyheter |