Den nya svenska versionen – checklistan 2.0 |

Oberoende webbplats för anestesisjuksköterskor

Den nya svenska versionen – checklistan 2.0

Då WHO:s checklista för säker kirurgi infördes 2008 fanns inga öppet tillgängliga data som stödde att den gav det resultat den var avsedd att ge: lägre morbiditet och mortalitet i operationssjukvård. Dessa data kom inte förrän 2009, då det kunde visas att korrekt användning av checklistan var kopplad till en frekvens för oönskade händelser (komplikationer) som var två tredjedelar av frekvensen före införandet och för risken att avlida ca hälften av frekvensen före införandet. Läs mer på läkartidningen

14 nov 2019

Den nya svenska versionen – checklistan 2.0 |