Färgmarkning av Sprutor |

Oberoende webbplats för anestesisjuksköterskor

Färgmarkning av Sprutor

Induktionsmedel (GUL)

N01AF03 Tiopenton

N01AF01 Metohexital

N01AX03 Ketamin

N01AX14 Esketamin

N01AX10 Propofol

 

Sedativa/Hypnotika (ORANGE)

N05BA01 Diazepam

N05BA06 Lorazepam

N05CD08 Midazolam

N05CM18 Dexmedetomidin

 

Antagonister (ORANGE/RANDIGT)

V03AB25 Flumazenil

 

Muskelrelaxantia (RÖD)

M03AB01 Suxameton

M03AC09 Rokuronium

M03AC10 Mivacron

 

Antagonister (RÖD/RANDIGT)

V03AB35 Sugammadex

N07AA51 Neostigmin/Glykopyrron

 

Opioider (BLÅ)

N01AH01 Fentanyl

N01AH02 Alfentanil

N01AH03 Sufentanil

N01AH06 Remifentanil

N02AA01 Morfin

N02AA03 Hydromorfon

N02AA05 Oxikodon

N02AB01 Ketobemidon

N02AB02 Petidin

N02AX02 Tramadol

N02AF02 Nalbufin

 

Antagonister (BLÅ/RANDIGT)

V03AB15 Naloxon

 

Vasoaktiva (VIOLETT)

C01CA Efedrin

C01CA03 Noradrenalin

C01CA04 Dopamin

C01CA06 Fenylefrin

C01CA07 Dobutamin

C01CA24 Adrenalin

C01CE02 Milrinon

C01CX08 Levosimendan

 

Vasodilaterande (VIOLETT/RANDIGT)

C01DA02 Glyceryltrinitrat

 

Lokalanestetika (GRÅ)

N01BB01 Bupivakain

N01BB02 Lidokain

N01BB03 Mepivakain

N01BB04 Prilokain

N01BB09 Ropivakain

N01BB10 Levobupivakain

 

Antikolinergika (GRÖN)

A03BA01 Atropin

A03AB02 Glykopyrron

 

Antiemetika, Neuroleptika (LAXROSA)

A04AA01 Ondansetron

A04AA02 Granisetron

A04AA03 Tropisetron

A03FA01 Metoklopramid

N05AD08 Droperidol

 

Övrigt (VIT)

G02AB01 Metylergometrin

H01BB02 Oxytocin

B01AB01 Heparin

Alla färger skall följa den etablerade standarden för färgkodning enlig Pantone Matching Systems

 

Färgmarkning av Sprutor |