Farmakodynamik & farmakokinetik |

Oberoende webbplats för anestesisjuksköterskor

Farmakodynamik & farmakokinetik

Nedan följer frågeställningar med tänkbara svar inom farmakodynamik och farmakokinetik.

 

Farmakodynamik & farmakokinetik |