Fler ska utbildas för att kunna gå in som donationsansvariga |

Oberoende webbplats för anestesisjuksköterskor

Fler ska utbildas för att kunna gå in som donationsansvariga

/socialstyrelsen.jpg

En donationsansvarig läkare och sjuksköterska ska alltid finnas där donationer av organ eller vävnad från avlidna kan göras. Det säger Socialstyrelsen i en ny vägledning.

Tidigare kunde frånvaron av en aktiv donationsansvarig läkare, DAL, och donationsansvarig sjuksköterska, DAS, göra att nödvändig kunskap om organdonation inte gavs till intensivvårdspersonalen.

Men nu är uppdraget som DAL respektive DAS inte längre personligt, fler ska kunna ta det ansvaret och även arbeta kliniskt.

Fler ska utbildas

Vårdgivaren, eller den som bedriver socialtjänst eller verksamhet enligt LSS, ska ansvara för att det finns ett ledningssystem för organ- och vävnadsdonation.

Det betyder också att fler ska utbildas.

– Det är bra. Många ska ha utbildning så att det alltid finns en donationsansvarig sjuksköterska respektive läkare i tjänst, säger intensivvårdssjuksköterskan Hans Lindblom, som är regionalt donationsansvarig i Stockholms läns landsting.

 

Läs mer på Vårdfokus här.   Läs mer på Socialstyrelsen här.

26 apr 2014

Fler ska utbildas för att kunna gå in som donationsansvariga |