Fler väljer förkortad arbetstid och 6-timmars arbetsdag |

Oberoende webbplats för anestesisjuksköterskor

Fler väljer förkortad arbetstid och 6-timmars arbetsdag

Södertälje testar sex timmar mindre    

Experiment. Södertälje sjukhus har öppnat en avdelning där en 
nygammal arbetsmodell provas och arbetstiden är kortare.

Den nya akutsomatiska avdelning 23 får prova sig fram för att försöka hitta bästa sättet att jobba på, för både personalen och patienterna. Alla arbetar 80 procent med bibehållen lön, det vill säga 32,25 i stället för normala 38,25 timmar i veckan.


I gengäld måste de arbeta varannan helg och treskift. Men chefssjuksköterskan Daniel Tibergs mål är att tillsätta rena nattjänster och att de som då får mindre obekväm tid ändå ska få behålla sin arbetstidsförkortning.


 

Läs mer på vårdfokus här

    

Med 34 timmarsvecka hoppas universitetssjukhuset i Örebro kunna bromsa den höga personalomsättningen och öka nyrekryteringen.

Nu växer listan över arbetsplatser som kortar arbetstiden för att få behålla sina sjuksköterskor. Det senaste exemplet kommer från akut- och slutenvårdspsykiatrin vid universitetssjukhuset i Örebro som under flera år har haft problem med bemanningen.Bristen är framför allt stor på specialstutbildade sjuksköterskor.

Anmälan till Arbetsmiljöverket

Tidigt i höstas gjorde Vårdförbundet och Kommunal en gemensam anmälan till arbetsgivaren om bristande arbetsmiljö inom psykiatrins akut- och heldygnsvård. Flera avdelningar gick på knäna med endast halv personalstyrka. Fackförbunden var oroliga för vad den ständiga underbemanningen kunde göra med personalens hälsa och patientsäkerheten.

 

Läs mer på vårdfokus här

 

Kortare arbetstid lockar sjuksköterskor till akuten på Karolinska.

Från 30 vakanser till 7 på en månad. Sänkt arbetstid har gjort det attraktivt även för erfarna sjuksköterskor att arbeta på akuten vid Karolinska Huddinge.

För att minska belastningen för sjuksköterskorna startade akuten ett projekt med förkortad arbetstid. Som Vårdfokus tidigare skrivit om innebär det sex timmar kortare arbetsvecka med bibehållen lön.Tanken var också att det skulle öka rekryteringen. Det har visat sig vara ett lyckokast berättar Liv Andersson, huvudskyddsombud för Vårdförbundet

Läs mer på vårdfokus här

 

 

Sextimmarsdag kortar köer och lockar personal i Mölndal.

För ett år sedan infördes sex timmars arbetsdag vid den ortopediska operationsavdelningen på Mölndals sjukhus. Ett arbete som är både fysiskt och psykiskt tungt har blivit betydligt lättare.

Problemen som fanns vid Operation 1 i Mölndal känns igen från många sjukhus i landet.

Ett fåtal av sjuksköterskorna orkade jobba heltid, många var sjukskrivna och personalomsättningen var hög. En operationssal var stängd på grund av sjuksköterskebrist. Det var förödande för avdelningen som med sina sju salar tar hand om nästan all ortopedi i Göteborgsområdet - från komplicerade protesbyten till akuta benbrott. Köerna växte.

Läs mer på vårdfokus här

 

 

 

 

 

19 feb 2016

Fler väljer förkortad arbetstid och 6-timmars arbetsdag |