För låg medicinsk kompetens |

Oberoende webbplats för anestesisjuksköterskor

För låg medicinsk kompetens

Tre olika öppna brev har skickats till regionens och hälso- och sjukvårdsledning, där skarp kritik riktas mot ledningen. En oro för patientsäkerheten på framförallt intensivvårdsavdelningen på USÖ lyfts också.
– Jag kan inte lova att vi i alla situationer kan utföra helt patientsäker vård, säger överläkare Kristian Thörn, som är en av dem som skrivit under. Läs hela nyheten.

18 sep 2019

För låg medicinsk kompetens |