Handkirurger använder ny teknink för att söva patienter |

Oberoende webbplats för anestesisjuksköterskor

Handkirurger använder ny teknink för att söva patienter

Uppstickaren inom svensk handkirurgi – HandCenter i Göteborg – har investerat i en helt ny operationssal.  Operationssalen är utrustad med den modernaste typen av teknik när det gäller luftrening (laminärflödestak). För att söva patienten använder man så kallad TIVA (Total Intravenös Anestesi). TIVA bidrar till att patienten vaknar tidigare efter operation och man undviker illamående. HandCenter tillämpar också en metod där man lägger in en kateter i operationsområdet och på så sätt ges lokalbedövning som tar bort smärtan skriver Handcenter i ett pressmeddelande.

 

– Genom att jobba med dagkirurgi och en verkligt bra anestesimetod där patienterna inte mår illa vid uppvaknandet och dessutom får en optimal smärtlindring åstadkommer vi bättre kvalitet för patienten, säger Ola Collin, kirurg och vd för HandCenter.

Med den nya operationssalen ökar även möjligheten för patienterna att påverka sina operationstider.

 

HandCenter är en komplett handkirurgisk klinik som utreder och behandlar alla typer av diagnoser i händer, handleder och armar. På HandCenter arbetar specialistläkare med bred erfarenhet från såväl planerad som akut handkirurgi. De är experter på titthålskirurgi. Kliniken har även bred kompetens inom handrehabilitering. Verksamheten bedrivs i Göteborg och Stockholm.

 

För mer information, kontakta HandCenter:
Överläkare Ola Collin, specialist i handkirurgi, telefon 0706-249299
Överläkare Anders Wallmon, specialist i handkirurgi, telefon 070-633 98 66

 

 

12 okt 2014

Handkirurger använder ny teknink för att söva patienter |