Hjälphjärta räddar fler tack vare ny bildteknik |

Oberoende webbplats för anestesisjuksköterskor

Hjälphjärta räddar fler tack vare ny bildteknik

akademiska-sjukhuset-logo2-small.gif

Tack vare effektivare diagnostik och uppföljning med ultraljud kan fler personer med svår hjärtsvikt få ett mekaniskt hjälphjärta, så kallad vänsterkammarassist, LVAD. Akademiska sjukhuset har just nu ett tiotal patienter som fått hjälphjärta efter hjärtinfarkt eller svår hjärtsvikt. Den 14 juni gästas sjukhuset av en av de främsta experterna på området bildteknik och hjälphjärta, Viktoria Delgado, från Leiden i Holland.

– Den stora utmaningen har varit att veta om en patient med akut, svår hjärtsvikt klarar av en mekanisk hjärtpump. Tack vare den avancerade metodiken med ultraljudsteknik som utvecklats av det holländska teamet i Leiden har vi möjligheter att få ett bättre beslutsunderlag och kunskaper om hur vi ska mäta effekterna, vilka mått som är vitala att följa upp med ultraljud. Det handlar både om hjärtats anatomi och rörelsemässiga funktion, säger Gerard Wikström, överläkare i kardiologi och utvecklingsansvarig för hjärtsviktgruppen på Akademiska sjukhuset.

I Sverige insjuknar 25 000 – 30 000 personer i hjärtsvikt varje år. Antalet ökar i takt med att befolkningen åldras och fler överlever exempelvis hjärtinfarkt. Ungefär ett sextiotal personer med svår hjärtsvikt får årligen ett hjälphjärta eller mekanisk hjärtpump som de också kallas.

Hjälphjärta sätts in för att stötta vänster kammare och är ett alternativ för personer med den allra svåraste formen av hjärtsvikt, oftast efter hjärtinfarkt, hjärtstillestånd, infektioner och förgiftningar, där gängse farmakologisk behandling inte är tillräcklig. När man väl satt in apparaten finns oftast ingen återvändo, det blir antingen frågan om permanent lösning eller hjärttransplantation. Pumparna har blivit allt mindre och vissa kan i dag opereras in under huden. Det vanliga är att blodet drivs runt med hjälp av en propeller. Hjärtpumpen måste laddas var sjätte timme och anslutas till elnätet nattetid.

På Akademiska sjukhuset har hittills ett drygt tjugutal mekaniska hjärtpumpar satts in. Verksamheten drivs av ett multidisciplinärt team med bl a thoraxkirurger, perfusionister, narkosläkare och kardiologer.

Källa: Akademiska Sjukhuset, mynewsdesk.

1 aug 2012

Hjälphjärta räddar fler tack vare ny bildteknik |