Hjärtklaffar opereras med hjälp av robot |

Oberoende webbplats för anestesisjuksköterskor

Hjärtklaffar opereras med hjälp av robot

Skånes universitetssjukhus i Lund har som första sjukhus i Sverige reparerat en hjärtklaff med assistens av robot.
-         Genom den nya metoden kan vi åtgärda mer komplicerade fall, förklarar klinikchefen och docenten Per Ola Kimblad, vid Kliniken för Thoraxkirurgi, anestesi och intensivvård. Vi är sedan tidigare den enda klinik i Sverige som rutinmässigt utför operationer på mitralisklaffen via titthålskirurgi. 

Så gjordes operationen
Vid operationen förs robotens armar in i patientens kropp via små hål. Kirurgen som gör operationen sitter vid en styrkonsol.
Den opererande kirurgens handrörelser översätts till mindre rörelser i robotens händer inuti i kroppen.
Operationen gjordes på grund av att patienten hade fel på hjärtklaffen mellan vänster förmak och kammare. Med denna skonsammare metod kortas vårdtiden, rehabiliteringen påskyndas, och man minskar risken för sårinfektion. 

Läs mer här

27 sep 2012

Hjärtklaffar opereras med hjälp av robot |