Läkare och sjuksköterska tog lunch under operation - patienten avled |

Oberoende webbplats för anestesisjuksköterskor

Läkare och sjuksköterska tog lunch under operation - patienten avled

Mitt under en operation på Skaraborgs sjukhus i Lidköping gick ansvarig läkare och sjuksköterska på lunchrast och gick inte att nå via telefon när det uppstod komplikationer. Patienten fick allvarliga hjärnskador och avled tre veckor senare. Socialstyrelsen kallar rasterna för "ett oacceptabelt risktagande".

Det var i början av förra året som patienten skulle opereras för en njurtumör. Efter en dryg timme gick den ansvariga anestesiläkaren på lunchrast utan att rapportera över till någon annan anestesiläkare. En kvart senare löstes den ansvariga anestesisjuksköterskan av för lunch av en kollega. Då förflöt operationen utan några komplikationer.

Men en halvtimme senare började patienten blöda kraftigt och blodtrycket sjönk. Sjuksköterskan gav blodtransfusion och muskelavslappnande för att operatören lättare skulle kunna hitta blödningskällan. I samband med detta ställdes anestesiapparatens ventilator om till spontanandning och ljudlarmet stängdes av.

 

Läs mer här på Vårdfokus

 

6 sep 2012

Läkare och sjuksköterska tog lunch under operation - patienten avled |