Många väntar trots stor vilja att donera |

Oberoende webbplats för anestesisjuksköterskor

Många väntar trots stor vilja att donera

75-80 procent av alla svenskar säger ja till att donera organ och vävnader för transplantation. Men i många fall är inte denna vilja diskuterad och känd när de anhöriga står inför det slutliga beslutet. Det är ett skäl till att många svårt sjuka får vänta alltför länge på det organ som är deras enda hopp att överleva. En del av dem väntar förgäves.

Läs mer här

 

5 okt 2012

Många väntar trots stor vilja att donera |