Miljonanslag till forskning om njurskador vid blödningschock |

Oberoende webbplats för anestesisjuksköterskor

Miljonanslag till forskning om njurskador vid blödningschock

Vid trauman och kirurgiska ingrepp kan blödningschock och kraftigt blodtrycksfall leda till akut njurskada. Forskare vid bland annat Akademiska sjukhuset/Uppsala universitet utvecklar nya sätt att minska njurarnas syrgaskonsumtion för att skydda organen i samband med operation. Studien finansieras med ett anslag på närmare fem miljoner från Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning.

– Jag är väldigt glad över det fyraåriga anslaget. Det är ett så kallat
etableringsanslag för yngre forskare som gör det möjligt att ta experimentell
forskning vidare till kliniska studier på patienter, förhoppningsvis under
2014, säger Michael Hultström, anestesi- och intensivvårdsläkare på Akademiska
sjukhuset och forskare vid institutionen för medicinsk cellbiologi, Uppsala
universitet.

Akut njurskada är en farlig komplikation vid blodtrycksfall i samband med
större blödningar exempelvis efter trauman och under större operationer. En
pågående experimentell studie syftar till att öka kunskapen om hur njurens
syrgaskonsumtion påverkar utvecklingen av njurskadan. Målet är att hitta sätt
att påverka återupptaget av salt och vatten för att minska syrgaskonsumtionen
och därmed skydda njurarna.

 

Läs mer på Mynewsdesk

13 dec 2013

Miljonanslag till forskning om njurskador vid blödningschock |