Narkosens djup betydelsefull för återhämtningen |

Oberoende webbplats för anestesisjuksköterskor

Narkosens djup betydelsefull för återhämtningen

Örebro: Att mäta hur djupt nedsövda patienter är i samband med operationer med EEG-baserad teknik ger snabbare rehabilitering för patienterna och minskad risk för olika komplikationer efter operationer. Men narkospersonalen måste öka intresset för det här. Det skriver Pether Jildenstål i sin doktorsavhandling vid Örebro universitet och Universitetssjukhuset.

/peter-jildenstahl.jpg

– Genom att mäta elektriska signaler i hjärnan (EEG) kan man få en bild av hur djup narkosen är och det har stor betydelse för vården under själva operationen men också hur patienten återhämtar sig efteråt, säger Pether Jildenstål.

Han har i avhandlingen Influence of depth of Anesthesia on postoperative cognitive dysfunction (POCD) and inflammatory markers funnit att jämfört med traditionell anestesiövervakning, så går det åt mindre narkosläkemedel, mindre smärtstillande medel och återhämtningen direkt efter operationen går bättre. Dessutom visar det sig att den kognitiva nedsättningen, alltså medvetandegraden, hos patienterna är högre ett dygn efter operationen.

Läs mer här på Örebro Universitets hemsida.

Kontakt: Pether Jildenstål, tel: 019-6020305, e-post: pether.jildenstal@orebroll.se

 

23 feb 2014

Narkosens djup betydelsefull för återhämtningen |