I samband med att hela Göteborgsområdets förlossningsvård i maj 2017 flyttades och koncentrerades till Sahlgrenska universitetssjukhuset/Östra beslutades att operation 2 skulle utökas med cirka 20 medarbetare skriver vårdfokus.se.