Splittring av kliniker stoppades |

Oberoende webbplats för anestesisjuksköterskor

Splittring av kliniker stoppades

Ledningen för Skånes universitetssjukhus har backat från sitt förslag att skilja intensivvård från anestesi. Förslaget hade fått hård kritik från läkare och andra personalgrupper.

 

I den nuvarande organisationen finns det en gemensam klinik för intensivvård och anestesi/operation vid SUS i Lund, och en vid SUS i Malmö. Enligt sjukhusledningens förslag, som lades fram i november förra året, skulle båda dessa kliniker delas, så att intensivvård skulle skiljas från anestesi/operation.

Förslaget möttes med hård kritik från både läkare och andra personalgrupper (se LT 31 jan 2014). Man pekade bland annat på att dessa specialiteter behöver ett nära samarbete, och på att en delad klinik skulle göra det svårare att klara bemanning och jourer.
Sjukhusledningen tycks ha lyssnat på kritiken. I mitten av mars beslöt den att anestesi/operation och intensivvård ska fortsätta att höra ihop. Dessutom ska klinikerna i Malmö och Lund slås ihop till ett gemensamt verksamhetsområde.
– Vi är glada över att sjukhusledningen har backat från sitt förslag och lyssnat på kritiken, säger Malin Rundgren, biträdande överläkare och klinikombud vid intensivvård och anestesi i Lund.
– Jag vet inte vad som fick dem att ändra sig. Men det kan ha haft betydelse att vi lyfte fram de ekonomiska aspekterna. Deras förslag skulle bland annat nödvändiggöra nyanställningar av läkare. Det rimmar dåligt med de sparbeting vi arbetar under skriver läkartidningen.se.

16 apr 2014

Splittring av kliniker stoppades |