Strömstötar som tidig behandling kan öka överlevnaden vid bukspottkörtelcacancer |

Oberoende webbplats för anestesisjuksköterskor

Strömstötar som tidig behandling kan öka överlevnaden vid bukspottkörtelcacancer

Tumörer i eller runt bukspottkörteln är ofta omöjliga att operera. Som första center i norra Europa införde Akademiska sjukhuset hösten 2011 en ny behandling med elektriska

strömstötar, IRE. Hittills har ett tjugotal patienter fått strömbehandling utan allvarliga komplikationer, förutom en patient som fått en allvarlig blödningskomplikation. Från hösten startar en ny forskningsstudie där behandlingen sätts in tidigare med målet att minska risken för spridning och återfall.   

– Utmaningen är att minska risken för återfall. Hittills har IRE använts efter att man bedömt att tumören inte kan tas bort och patienten redan fått cytostatika. Det händer att ett år
passerat efter diagnos vilket ökar risken för metastaser. Nu kommer behandlingen att
sättas in direkt, när vi bedömt att patienten inte kan opereras och cancerdiagnosen är fastställd. Precis som vid cancerkirurgiska operationer kommer patienterna att få cytostatika efteråt, säger kirurgen Britt-Marie Karlson.

Läs mer här

 

7 jan 2014

Strömstötar som tidig behandling kan öka överlevnaden vid bukspottkörtelcacancer |