Trakealskada vid intubationsanestesi |

Oberoende webbplats för anestesisjuksköterskor

Trakealskada vid intubationsanestesi

Trakealskada vid intubationsanestesi – sällsynt komplikation

Kräver akut handläggning, kan vara livshotande

Det finns flera orsaker till trakealskada: trauma, ­kirurgi på halsen, t ex tyroideakirurgi, och ballongdilatation av trakealstenos. Trakealskada kan också uppkomma i samband med sedvanlig intubation som en komplikation till intubationsnarkos. Vid intubationsorsakat gasutträde är symtomen subkutant emfysem med debut vanligen inom de första 24 timmarna efter extubation. Symtomdebuten är ofta kopplad till hosta. Läs mer på Läkartidningen.se

18 sep 2019

Trakealskada vid intubationsanestesi |