Utbildning & Karriär |

Oberoende webbplats för anestesisjuksköterskor

Utbildning & Karriär

 

För att kunna läsa vidare till anestesi/narkossjuksköterska krävs det att man har en grundutbildning som sjuksköterska. Därefter kan man söka sig vidare till specialistutbildning som erbjuds av flera universitet i Sverige. Dessa universitet erbjuder också grundutbildning som leder fram till en sjuksköterskeexamen.


Länkar till svenska lärosäten som bedriver spec
ialistutbildning för sjuksköterskor inom anestesi:

Efter examen erhåller man

- "Specialistexamen inom akutsjukvård med inriktning mot anestesisjukvård"

 

 

Enskilda kurser inom anestesi för sjuksköterskor

 

Fördjupningskurser för anestesisjuksköterskor

 

 

Länkar till enskilda kurser inom barnanestesi:  

 Lunds Universitet

Nordisk barnanestesi (Danmark)

Länkar till anestesiologiska metoder:

 

Länkar till övrigt av anestesiologiskt intresse

 

Lär dig av Medrek - Tips hela vägen

 

 

att-skriva-ett-cv.jpg

att-skriva-en-jobbansokan.jpg

anstallningsintervjun.jpg

jobba-utomlands.jpg

 

Videolänk till arbetsförmedlingens film om akutsjuksköterskan:

 

 

Lönestatistik för anestesisjuksköterskor

Gå till statistiken

 

2012.08.01. Nu finns kompetensbeskrivning för  specialistsjuksköterskor med inriktning mot intensivvård och mot anestesisjukvård. De är framtagna av Riksföreningen för anestesi och intensivvård i samarbete med Svensk sjuksköterskeförening. Ladda ned dem på: www.aniva.se

 

Utbildning & Karriär |